Share this Job
Business:  MacGregor
Job Function:  Service
Location: 

Gdynia, PL

Service Engineer

Opis stanowiska:

 

Macgregor Global Service Division (GSD) z siedzibą w Gdyni, poszukuje Inżyniera Serwisu do pracy przy remontach, uruchomieniach i rozwiązywania problemów technicznych urządzeń naszej produkcji w przemyśle morskim.

Do głównych zadań i obowiązków Inżyniera Serwisu należy:

 

 • Gotowość do podróży zagranicznych

 • Samodzielnie lub poprzez kierowanie zespołem pracowników wykonywanie oraz nadzorowanie działań serwisowych takich jak naprawy bieżące planowe, awarie, modernizacje, inspekcje urządzeń, takich jak:

  • dźwigi ładunkowe (cargo);

  • urządzenia ro-ro (rampy statkowe, rampy nabrzeżowe w przystaniach promowych, itp.);

  • pokrywy lukowe (statki typu masowiec/ kontenerowiec i inne).

 • Rozwiązywanie problemów technicznych (troubleshooting) włączając zdalną formę wsparcia klienta w sytuacjach awaryjnych bądź doradczych;

 • Wykonywanie zadań i poleceń zgodnie z otrzymają uprzednio dokumentacją techniczną oraz standardami;

 • Przygotowywanie raportów z przeprowadzonych prac serwisowych;

 • Nadzorowanie realizowania prac serwisowych.

Wymagania i odpowiedzialność w obszarach:

 

 • Planowanie prac wykonywanych dla klientów;

 • Przygotowanie dokumentacji warsztatowej;

 • Bezpośredni nadzór nad wykonywaniem prac zgodnie z przepisami BHP; 

 • Nadzór nad pracami wykonywanymi przez podwykonawców w miejscu prowadzenia prac;

 • Kontrola jakości i podejmowanie działań korygujących oraz naprawczych;

 • Organizacja prób ciśnieniowych i ruchowych;

 • Przygotowywanie zapisów dotyczących wykonanych prac;

 • Przestrzeganie zasad określonych w dokumentacji ZSZ.

Kwalifikacje:

 

 • Idealny kandydat będzie technicznie zorientowany oraz będzie posiadał wiedzę multidyscyplinarną inżynierską, gotowy do pracy samodzielnej ale również

 • umiejętność pracy w zespole;

 • Adekwatne wykształcenie techniczne – Elektrotechnika/ Automatyka/ systemy sterowania;

 • Wiedza z zakresu elektryki i podstaw sterowania, umiejętność czytania schematów elektrycznych;

 • Doświadczenie w przemyśle ciężkim/ stoczniowym będzie dodatkowym atutem;

 • Dobra znajomość języka angielskiego;

 • Doświadczenie w nadzorowaniu realizowanych prac serwisowych.

Oferujemy:

 

Oferujemy interesującą i wymagającą pozycję w globalnej organizacji z różnorodnymi interesującymi zadaniami w rozwijającym się biznesie i zmieniającym się środowisku. Praca
w firmie MacGregor zapewnia ciekawą pracę z klientami krajowymi oraz zagranicznymi. Zadania dają możliwość dalszego rozwijania kompetencji zawodowych.

 

Zapewniamy także przyjazną atmosferę i komfort pracy oraz możliwości rozwoju zawodowego w międzynarodowym środowisku, biorąc udział w wewnętrznych projektach korporacyjnych oraz szkoleniach za granicą. Oferujemy szeroką gamę świadczeń, takich jak pakiet medicover, ubezpieczenie na życie UNIQA, karta multisport i najlepszy widok w Gdyni!