Share this Job
Business:  MacGregor
Job Function:  Field / Customer Service
Location: 

Gdynia, PL

Apply by:  03-04-2019

Fitter

Purpose of the position

Aktualnie poszukujemy pracownika na stanowisko

Technik serwisu - monter urządzeń

Pozycja technika serwisu  została utworzona w celu wsparcia MacGregor GLS, zlokalizowanego w naszym biurze w Gdyni.

Main tasks and responsibilities

Technik serwisu - monter urządzeń  będzie głównie wykonywał prace serwisowe takie jak naprawy bieżące, modernizacje czy inspekcje urządzeń MacGregor pod nadzorem inżyniera serwisu. Zadaniami technika serwisu - montera będzie szlifowanie, montaż (spawanie, skręcanie) oraz mobilna obróbka w oparciu o otrzymaną dokumentację techniczną. Praca na tym stanowisku wymaga odpowiedniego doboru oraz przygotowania niezbędnych narzędzi, parametrów pracy urządzeń oraz posługiwanie się ręcznymi narzędziami pomiarowymi. Technik serwisu będzie musiał pracować i przestrzegać wszystkich wytycznych jakościowych (wymiarowanie, tolerancje).

We expect from you

We offer you

Further information

Find similar jobs: