Loading...
Share this Job
Business:  Kalmar
Job Function:  HSEQ
Location: 

Stargard, PL

Quality Inspector

Kalmar keeps global trade moving. Our innovative solutions contribute to every fourth container movement in the world and help transform the future of cargo handling. We believe in collaboration, delivering on our promises and that people make the difference.

Cel stanowiska

Weryfikacja komponentów / materiału od poddostawców / wyrobów gotowych oraz re-kwalifikacja wyrobu niezgodnego

Podstawowe obowiązki i zakres odpowiedzialności

● Sprawdzanie komponentów na kontroli wejściowej
● Kontrola końcowa i zwalnianie wyrobu gotowego
● Zatwierdzanie nowych części / materiału i / lub części od nowych dostawców (w tym lokalizacja / serializacja części)
● Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji i zapisów systemu zapewnienia jakości, a zwłaszcza checklisty z zapisami z inspekcji wejściowej
● Ciągłe doskonalenie produktu / procesu / systemu
● Wdrażanie działań korygujących i zapobiegawczych
● Nadzór nad wyrobem niezgodnym
    ● Odseparowanie wyrobu/ umieszczanie hold area/ uaktualnianie systemów/ dokumentacji/ kwalifikowanie wyrobu:  re-work/ scrap/ użycie bez poprawek (deviation approval)
    ● Ponowna kwalifikacja wyrobu
● Nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym, przeprowadzanie walidacji i kalibracji urządzeń pomiarowych (jeśli jest to określone w rejestrze „Osoby wyznaczone do nadzoru nad sprzętem kontrolno-pomiarowym)
● Zastępstwa na innych liniach produkcyjnych, zgodnie z wytycznymi przełożonych
● Stosowanie się do regulaminów obowiązujących w firmie
● Przestrzeganie zasad BHP
● Dbanie o mienie i wizerunek firmy
● Dbanie o dobrą atmosferę w pracy
● Prowadzenie zapisów
● Udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych podnoszących kwalifikacje
● Prowadzenie statystyk oraz raportowanie na czas do zainteresowanych stron
● Przeprowadzanie audytów produktu
● Obowiązek stosowania się do poleceń przełożonego, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę
● Obowiązek wykonywania pracy sumiennie i starannie
● Dbałość o ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością, środowiskiem, BHP (tworzenie,doskonalenie dokumentacji procesowej i systemowej oraz utrzymywanie jej ciągłej aktualności i przydatności, przestrzeganie przepisów BHP i ochrony środowiska (segregowanie odpadów, zapobieganie wyciekom, postępowanie zgodnie z procedurami, procesami, instrukcjami obowiązującymi w fabryce Kalmar).

Wymagania Kwalifikacyjne:

Niezbędne
Wykształcenie

 • Średnie techniczne

Doświadczenie

 • Min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku pracy

Uprawnienia

 • Uprawnienia na wózki widłowe
 • Uprawnienia na suwnice

Umiejętności

 • Znajomość rysunku technicznego
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi

Cechy osobiste

 • Dokładność i spostrzegawczość
 • Dyspozycyjność
 • Poczucie odpowiedzialności
 • Asertywność
 • Lojalność

 

Pożądane
Wykształcenie

 • Diagnostyka pojazdowa /spawalnictwo

Doświadczenie

 • Praca w stacji diagnostycznej
 • Praca przy pracach związanych ze spawalnictwem / weryfikacji spawów

Uprawnienia

 • Mile widziane uprawnienia VT 1 & 2
 • Prawo jazdy kategorii C + E

Umiejętności

 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego

Cechy osobiste

 • Chęć do dalszego rozwoju osobistego

 

Kalmar is part of Cargotec

Kalmar offers the widest range of cargo handling solutions and services to ports, terminals, distribution centres and to the heavy industry. Kalmar is the industry forerunner in terminal automation and in energy efficient container handling, with one in four container movements around the globe being handled by a Kalmar solution. Through its extensive product portfolio, global service network and ability to enable a seamless integration of different terminal processes, Kalmar improves the efficiency of every move. www.kalmarglobal.com

 

Kalmar is part of Cargotec. Cargotec's (Nasdaq Helsinki: CGCBV) sales in 2020 totalled approximately EUR 3.3 billion and it employs around 11,500 people. www.cargotec.com