Loading...
Share this Job
Business:  Kalmar
Job Function:  Operations / Assembly
Location: 

Stargard, PL

Production Foreman

Podstawowe obowiązki

●Wyznaczanie celów i organizację pracy podległych pracowników oraz zapewnienie
   zasobów niezbędnych do realizacji wyznaczonych celów
● Rozwój kompetencji podległych pracowników, regularne przeprowadzanie rozmów PDP
● Dbałość o mienie firmy
● Nadzór nad podległymi pracownikami szczególnie w zakresie przestrzegania zasad
bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska, regulaminów, wartości, polityk i Kodeksu
Etycznego Cargotec
● Prowadzenie instruktaży stanowiskowych dla podległych pracowników ze szczególnym
uwzględnieniem aspektów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
● Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków na podległych stanowiskach pracy
oraz dbanie o profilaktykę w zakresie BHP
● Tworzenie i aktualizacja opisów stanowisk pracy podległych pracowników
● Dbałość o ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością,
środowiskiem, BHP (tworzenie,doskonalenie dokumentacji procesowej i systemowej
oraz utrzymywanie jej ciągłej aktualności i przydatności, przestrzeganie przepisów BHP
i ochrony środowiska (segregowanie odpadów, zapobieganie wyciekom, postępowanie
zgodnie z procedurami, procesami, instrukcjami obowiązującymi w fabryce Kalmar).

Mile widziane:

Wykształcenie

Wykształcenie zawodowe lub
średnie z zakresu mechaniki,
elektryki i hydrauliki

 

Doświadczenie:

min. 2 letnie doświadczenie w
pracy przy montażu lub naprawie
urządzeń mechanicznych,
elektrycznych lub hydraulicznych

 

Umiejętności: 

Czytanie rysunków technicznych i
dokumentacji produkcyjnej
● Umiejętność obsługi i konserwacji
elektronarzędzi
● Podstawowa wiedza z zakresu
pneumatyki, hydrauliki, mechaniki
i elektryki
● Znajomość narzędzi 5S
● Komunikatywna znajomość języka
angielskiego

 

Cechy osobiste:

Zdolności przywódcze oraz
umiejętności do kierowania
zespołem poprzez przykład.
● Jasne komunikowanie celów, ze
szczególną uwagą na aspekty
jakościowe.
● Tworzenie klimatu zespołu
poprzez podejście organizacyjne
i strukturalne.