Loading...
Share this Job
Business:  Kalmar
Job Function:  Logistics
Location: 

Stargard, PL

Material Planner

Kalmar keeps global trade moving. Our innovative solutions contribute to every fourth container movement in the world and help transform the future of cargo handling. We believe in collaboration, delivering on our promises and that people make the difference.

Cel stanowiska:

Zapewnienie terminowej dostawy materiałów niezbędnych do produkcji.

Podstawowe obowiązki i zakres odpowiedzialności

● Przestrzeganie procedur oraz instrukcji systemowych
● Zapewnienie dostępności komponentów do produkcji
● Aktywne monitorowanie statusu przesyłek
● Codzienna współpraca z dostawcami materiałów oraz usług transportowych
● Przygotowywanie zapotrzebowania na materiały dla dostawców
● Przygotowywanie i wysyłanie zamówień zgodnie z potrzebami produkcyjnymi
● Kontrolowanie terminowości dostaw:

  • Monitorowanie zgodności terminu dostaw zamówionych materiałów
  • Prowadzenie rejestru terminowości dostaw

● Kontrolowanie wartości zapasów magazynowych
● Udział w rozwijaniu systemu ERP

  • Rozwijanie swojej wiedzy o systemie
  • Szkolenie nowych planistów

● Monitorowanie dostawców pod względem jakości dostaw wraz z działem jakości
● Współpraca z innymi działami
● Szkolenie nowych planistów
● Raportowanie do przełożonego
● Prowadzenie niezbędnej dokumentacji
● Obowiązek stosowania się do poleceń przełożonego, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę
● Obowiązek wykonywania pracy sumiennie i starannie
● Dbałość o ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością, środowiskiem, BHP (tworzenie,doskonalenie dokumentacji procesowej i systemowej oraz utrzymywanie jej ciągłej aktualności i przydatności, przestrzeganie przepisów BHP i ochrony środowiska (segregowanie odpadów, zapobieganie wyciekom, postępowanie zgodnie z procedurami, procesami, instrukcjami obowiązującymi w fabryce Kalmar).

Wymagania Kwalifikacyjne:

Niezbędne
Wykształcenie

Średnie

Doświadczenie
Minimum 1 rok doświadczenia w zakupach lub planowaniu materiałowym.
Umiejętności
Obsługa komputera (pakiet office)
Komunikatywna znajomość języka angielskiego
Umiejętność współpracy w zespole

Cechy osobiste
Komunikatywność
Kreatywność
Zdolności organizacyjne
Umiejętność pracy w zespole i nastawienie na klienta
Dążenie do ciągłego rozwoju w ramach prowadzonej działalności

Pożądane
Wykształcenie

Wyższe (o specjalności Logistyka, Handel)

Doświadczenie
Minimum 3 lata doświadczenia w zakupach lub planowaniu materiałowym w międzynarodowej firmie produkcyjnej
Doświadczenie w obsłudze systemów klasy LN lub Baan4

Umiejętności
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (odpowiadająca poziomowie CAE) oraz innego języka obcego.
Umiejętność posługiwania się systemem klasy ERP

 

Kalmar is part of Cargotec

Kalmar offers the widest range of cargo handling solutions and services to ports, terminals, distribution centres and to the heavy industry. Kalmar is the industry forerunner in terminal automation and in energy efficient container handling, with one in four container movements around the globe being handled by a Kalmar solution. Through its extensive product portfolio, global service network and ability to enable a seamless integration of different terminal processes, Kalmar improves the efficiency of every move. www.kalmarglobal.com

 

Kalmar is part of Cargotec. Cargotec's (Nasdaq Helsinki: CGCBV) sales in 2020 totalled approximately EUR 3.3 billion and it employs around 11,500 people. www.cargotec.com