Loading...
Share this Job
Business:  Kalmar
Job Function:  Operations / Assembly
Location: 

Stargard, PL

Machine Tester

Kalmar keeps global trade moving. Our innovative solutions contribute to every fourth container movement in the world and help transform the future of cargo handling. We believe in collaboration, delivering on our promises and that people make the difference.

Cel stanowiska

Testowanie maszyn produkowanych przez KALMAR MAU STARGARD

Podstawowe obowiązki i zakres odpowiedzialności

● Przestrzeganie zasad BHP
● Testowanie maszyn i urządzeń pod kątem wizualnym i funkcjonalnym zgodnie z dokumentacją techniczną
● Diagnozowanie i usuwanie błędów znalezionych w procesie testowania
● Kontrola końcowa i zwalnianie wyrobu gotowego do wysyłki
● Dbanie o zapewnienie wysokiej jakości testowanych maszyn zgodnie z wymaganiami Klienta
● Zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywanej pracy i przekazywanie jej innym
● Optymalizacja/usprawnianie procesu testowania maszyn
● Przestrzeganie zasad, regulaminów i wartości Cargotec
● Obowiązek stosowania się do poleceń przełożonego, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę
● Obowiązek wykonywania pracy sumiennie i starannie
● Współpraca z działami wspomagającymi 
● Dbanie o dobrą atmosferę w zespole
● Dbanie o dobrą organizację pracy i porządek w miejscu pracy 
● Dbanie o mienie i wizerunek firmy
● Dbałość o ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością, środowiskiem, BHP (tworzenie,doskonalenie dokumentacji procesowej i systemowej oraz utrzymywanie jej ciągłej aktualności i przydatności, przestrzeganie przepisów BHP i ochrony środowiska (segregowanie odpadów, zapobieganie wyciekom, postępowanie zgodnie z procedurami, procesami, instrukcjami obowiązującymi w fabryce Kalmar).

Wymagania Kwalifikacyjne

Niezbędne
Wykształcenie

Wykształcenie zawodowe

Umiejętności
Obsługa komputera i podstawowych programów komputerowych

Umiejętność posługiwania się dokumentacją konstrukcyjną, technologiczną i eksploatacyjną 

Umiejętność pracy w zespole

Cechy osobiste
Solidność, dokładność, nastawienie na jakość i pracę zespołową.

Pożądane
Wykształcenie

Średnie techniczne 

Doświadczenie
Min. 2 letnie doświadczenie w pracy przy obsłudze maszyn produkowanych w zakładzie, 

Uprawnienia
Uprawnienia do obsługi maszyn produkowanych w zakładzie , 

Uprawnienia do nabijania klimatyzacji,

Uprawnienia do obsługi suwnic i żurawi z poziomu roboczego; 

podnośniki koszowe

Umiejętności
Znajomość narzędzi 5S i filozofii LEAN

Komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Praktyczna wiedza z zakresu elektryki, hydrauliki, pneumatyki i mechaniki

Cechy osobiste
Chęć do dalszego rozwoju zawodowego i samokształcenia

You will be part of:

Interested to join?

 

Kalmar is part of Cargotec

Kalmar offers the widest range of cargo handling solutions and services to ports, terminals, distribution centres and to the heavy industry. Kalmar is the industry forerunner in terminal automation and in energy efficient container handling, with one in four container movements around the globe being handled by a Kalmar solution. Through its extensive product portfolio, global service network and ability to enable a seamless integration of different terminal processes, Kalmar improves the efficiency of every move. www.kalmarglobal.com

 

Kalmar is part of Cargotec. Cargotec's (Nasdaq Helsinki: CGCBV) sales in 2020 totalled approximately EUR 3.3 billion and it employs around 11,500 people. www.cargotec.com