Loading...
 
Share this Job
Business:  Kalmar
Job Function:  Operations / Assembly
Location: 

Stargard, PL

Foreman

Cel stanowiska

Cel stanowiska:

- wyznaczanie celów i organizację pracy podległych pracowników oraz zapewnienie
   zasobów niezbędnych do realizacji wyznaczonych celów
-  rozwój kompetencji podległych pracowników, regularne przeprowadzanie rozmów PDP
- dbałość o mienie firmy
- nadzór nad podległymi pracownikami szczególnie w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska, regulaminów, wartości, polityk i Kodeksu Etycznego Cargotec
- prowadzenie instruktaży stanowiskowych dla podległych pracowników ze szczególnym uwzględnieniem aspektów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
- zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków na podległych stanowiskach pracy oraz dbanie o profilaktykę w zakresie BHP
- tworzenie i aktualizacja opisów stanowisk pracy podległych pracowników
- dbałość o ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością, środowiskiem, BHP (tworzenie,doskonalenie dokumentacji procesowej i systemowej oraz utrzymywanie jej ciągłej aktualności i przydatności, przestrzeganie przepisów BHP i ochrony środowiska (segregowanie odpadów, zapobieganie wyciekom, postępowanie zgodnie z procedurami, procesami, instrukcjami obowiązującymi w fabryce Kalmar).

Aby osiągnąć sukces potrzebujesz:

Wykształcenie

Wykształcenie zawodowe lub średnie z zakresu mechaniki, elektryki i hydrauliki

Doświadczenie: min. 2 letnie doświadczenie w pracy przy montażu lub naprawie urządzeń mechanicznych, elektrycznych lub hydraulicznych

Umiejętności: 

- czytanie rysunków technicznych i dokumentacji produkcyjnej
- umiejętność obsługi i konserwacji
elektronarzędzi
- podstawowa wiedza z zakresu pneumatyki, hydrauliki, mechaniki i elektryki
- znajomość narzędzi 5S
- komunikatywna znajomość języka angielskiego

Cechy osobiste:

- zdolności przywódcze oraz umiejętności do kierowania zespołem poprzez przykład
- jasne komunikowanie celów, ze szczególną uwagą na aspekty jakościowe
- tworzenie klimatu zespołu poprzez podejście organizacyjne i strukturalne