Loading...
Share this Job
Business:  Kalmar
Job Function:  Operations / Assembly
Location: 

Stargard, PL

Foreman

Kalmar keeps global trade moving. Our innovative solutions contribute to every fourth container movement in the world and help transform the future of cargo handling. We believe in collaboration, delivering on our promises and that people make the difference.

Cel stanowiska

Nadzór nad pracownikami oraz procesem montażu urządzeń produkowanych przez Cargotec w Kalmar MAU Stargard.

Zakres odpowiedzialności na stanowisku kierowniczym

● Wyznaczanie celów i organizację pracy podległych pracowników oraz zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji wyznaczonych celów
● Rozwój kompetencji podległych pracowników, regularne przeprowadzanie rozmów PDP
● Dbałość o mienie firmy
● Nadzór nad podległymi pracownikami szczególnie w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska, regulaminów, wartości, polityk i Kodeksu Etycznego Cargotec
● Prowadzenie instruktaży stanowiskowych dla podległych pracowników ze szczególnym uwzględnieniem aspektów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
● Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków na podległych stanowiskach pracy oraz dbanie o profilaktykę w zakresie BHP
● Tworzenie i aktualizacja opisów stanowisk pracy podległych pracowników
● Dbałość o ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością, środowiskiem, BHP (tworzenie,doskonalenie dokumentacji procesowej i systemowej oraz utrzymywanie jej ciągłej aktualności i przydatności, przestrzeganie przepisów BHP i ochrony środowiska (segregowanie odpadów, zapobieganie wyciekom, postępowanie zgodnie z procedurami, procesami, instrukcjami obowiązującymi w fabryce Kalmar).

Podstawowe  zadania i obowiązki 

● Nadzór nad podległym obszarem produkcji
● Praca według standardów KPS
● Realizacja planu produkcyjnego
● Montaż urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczną
● Dbanie o zapewnienie wysokiej jakości montowanych urządzeń i wymagań Klienta
● Zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywanej pracy oraz przekazywanie jej innym
● Dbałość o wysoki standard pracy oraz profesjonalne podejście do zadań
● Obowiązek wykonywania pracy sumiennie i starannie
● Dbałość o dobrą organizację pracy i porządek w miejscu pracy (5S)
● Ciągłe doskonalenie własnych kwalifikacji i metod wykonywania pracy
● Podnoszenie kwalifikacji własnych oraz współpracowników poprzez dzielenie się wiedzą
● Współtworzenie kultury organizacyjnej, wspieranie pracy zespołowej
● Dbałość o właściwy przepływ informacji oraz dobrą komunikację w zespołach
● Obowiązek stosowania się do poleceń przełożonego, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę

Wymagania kwalifikacyjne

Niezbędne

 

Wykształcenie

● Zawodowe 

Umiejętności

● Zdolności manualne
● Umiejętność pracy w zespole

Cechy osobiste

● Zdolności przywódcze
● Solidność
● Dokładność
● Nastawienie na jakość

 

Pożądane

Wykształcenie
● Średnie z zakresu mechaniki, elektryki, hydrauliki

Doświadczenie

● Min. 2 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku brygadzisty
● Min. 2 letnie doświadczenie w pracy przy montażu lub naprawie urządzeń mechanicznych, elektrycznych lub hydraulicznych w międzynarodowej firmie
Uprawnienia 

● Uprawnienia do obsługi wózków widłowych i wymiany butli LPG
● Uprawnienia do obsługi suwnic i żurawi z poziomu roboczego

Umiejętności
● Czytanie rysunku technicznego
● Umiejętność obsługi i konserwacji elektronarzędzi
● Podstawowa wiedza z zakresu pneumatyki, hydrauliki, mechaniki i elektryki
● Znajomość narzędzi 5S
● Komunikatywna znajomość języka angielskiego

 

Kalmar is part of Cargotec

Kalmar offers the widest range of cargo handling solutions and services to ports, terminals, distribution centres and to the heavy industry. Kalmar is the industry forerunner in terminal automation and in energy efficient container handling, with one in four container movements around the globe being handled by a Kalmar solution. Through its extensive product portfolio, global service network and ability to enable a seamless integration of different terminal processes, Kalmar improves the efficiency of every move. www.kalmarglobal.com

 

Kalmar is part of Cargotec. Cargotec's (Nasdaq Helsinki: CGCBV) sales in 2020 totalled approximately EUR 3.3 billion and it employs around 11,500 people. www.cargotec.com