Loading...
Share this Job
Business:  Kalmar
Job Function:  Operations / Assembly
Location: 

Stargard, PL

Fitter Specialist 2

Kalmar keeps global trade moving. Our innovative solutions contribute to every fourth container movement in the world and help transform the future of cargo handling. We believe in collaboration, delivering on our promises and that people make the difference.

Cel stanowiska

Montaż urządzeń produkowanych przez Cargotec w MAU Poland.

Podstawowe obowiązki i zakres odpowiedzialności
● Przestrzeganie zasad BHP
● Montaż podzespołów mechanicznych, hydraulicznych i pneumatycznych zgodnie z dokumentacją techniczną
● Wykonywanie prac ślusarskich (wiercenie, gwintowanie itp.)
● Rozkładanie wiązek elektrycznych na maszynach,
● Dbanie o zapewnienie wysokiej jakości montowanych urządzeń zgodnie z wymaganiami Klienta,
● Optymalizacja/usprawnianie procesu montażu  produkowanych maszyn
● Zdobywanie kompetencji w zakresie wykonywanej pracy 
● Przestrzeganie zasad, regulaminów i wartości Cargotec
● Obowiązek stosowania się do poleceń przełożonego, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę
● Obowiązek wykonywania pracy sumiennie i starannie
● Współpraca z działami wspomagającymi 
● Dbanie o dobrą atmosferę w zespole
● Dbanie o dobrą organizację pracy i porządek w miejscu pracy 
● Dbanie o mienie i wizerunek firmy
● Dbałość o ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością, środowiskiem, BHP (tworzenie,doskonalenie dokumentacji procesowej i systemowej oraz utrzymywanie jej ciągłej aktualności i przydatności, przestrzeganie przepisów BHP i ochrony środowiska (segregowanie odpadów, zapobieganie wyciekom, postępowanie zgodnie z procedurami, procesami, instrukcjami obowiązującymi w fabryce Kalmar).

Wymagania Kwalifikacyjne

Niezbędne
Wykształcenie

Wykształcenie zawodowe 

Umiejętności
Zdolności manualne,
Umiejętność posługiwania się podstawowymi narzędziami.

Umiejętność pracy w zespole

Cechy osobiste
Solidność, dokładność, nastawienie na jakość i pracę zespołową, komunikatywność

Pożądane
Wykształcenie

Średnie techniczne (mechaniczne)

Doświadczenie
Min. 2 letnie doświadczenie w pracy przy montażu lub naprawie urządzeń mechanicznych/ hydraulicznych 
Uprawnienia
Uprawnienia do obsługi suwnic i żurawi z poziomu roboczego; 

Uprawnienia do nabijania butli pod ciśnieniem, 

Uprawnienia do obsługi podnośników koszowych

Umiejętności

Czytanie rysunku technicznego

Podstawowa wiedza z zakresu pneumatyki, hydrauliki i mechaniki 

Znajomość narzędzi 5S i filozofii LEAN

Komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Cechy osobiste
Chęć do dalszego rozwoju zawodowego

 

Kalmar is part of Cargotec

Kalmar offers the widest range of cargo handling solutions and services to ports, terminals, distribution centres and to the heavy industry. Kalmar is the industry forerunner in terminal automation and in energy efficient container handling, with one in four container movements around the globe being handled by a Kalmar solution. Through its extensive product portfolio, global service network and ability to enable a seamless integration of different terminal processes, Kalmar improves the efficiency of every move. www.kalmarglobal.com

 

Kalmar is part of Cargotec. Cargotec's (Nasdaq Helsinki: CGCBV) sales in 2020 totalled approximately EUR 3.3 billion and it employs around 11,500 people. www.cargotec.com