Loading...
 
Share this Job
Business:  Kalmar
Job Function:  Operations / Assembly
Location: 

Stargard, PL

Electric Technician

Podstawowe obowiązki i zakres odpowiedzialności

 • Montaż podzespołów i instalacji elektrycznej urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczną 
 • Wykonywanie wiązek elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej oraz umiejętność doboru przekroju przewodu do odbiornika
 • Diagnozowanie i eliminowanie usterek w maszynach/urządzeniach z użyciem narzędzi  pomiarowych i programów diagnostycznych
 • Dbanie o zapewnienie wysokiej jakości montowanych urządzeń i wymagań Klient
 • Optymalizacja/usprawnianie procesu montażu  produkowanych maszyn
 • Zdobywanie kompetencji w zakresie wykonywanej pracy i przekazywanie jej innym 

Żeby móc dobrze wykonywać swoje obowiązki potrzebujesz:

Wykształcenie: Zawodowe/średnie techniczne

Umiejętności:

 • Zdolności manualne, czytanie schematów elektrycznych, 
 • Umiejętność posługiwania się podstawowymi narzędziami pomiarowymi (np. multimetr).
 • Znajomość budowy i zasady działania podzespołów elektrycznych, 
 • Umiejętność pracy w zespole.

Cechy osobiste:

 • Solidność,
 • Dokładność,
 • Nastawienie na jakość i pracę zespołową,
 • Komunikatywność.