Loading...
Share this Job
Business:  Kalmar
Job Function:  Service
Location: 

Gdynia, PL

Service Technician

Kalmar keeps global trade moving. Our innovative solutions contribute to every fourth container movement in the world and help transform the future of cargo handling. We believe in collaboration, delivering on our promises and that people make the difference.

Cel stanowiska:

Serwis urządzeń przeładunkowych Kalmar.

Podstawowe obowiązki i zakres odpowiedzialności:

 • Przeglądy, naprawy i konserwacja urządzeń transportu bliskiego
 • Montaż i testowanie urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczną,
 • Wykonywanie napraw układów mechanicznych, elektronicznych, elektrycznych i  hydraulicznych
 • Zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywanej pracy oraz przekazywanie jej innym
 • Przestrzeganie zasad, regulaminów i wartości Cargotec,
 • Dobór metod oraz narzędzi wykorzystywanych do naprawy urządzeń
 • Praca z dokumentacją techniczną
 • Udzielanie instrukcji stanowiskowych dla operatorów i użytkowników urządzeń
 • Obowiązek stosowania się do poleceń przełożonego, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę
 • Obowiązek wykonywania pracy sumiennie i starannie
 • Samodzielne lokalizowanie usterek i ich usuwanie,
 • Ścisła współpraca z Szefem Serwisu
 • Dbanie o powierzone mienie firmowe
 • Czynny udział w spisach i inwentaryzacjach
 • Dbałość o ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością, środowiskiem, BHP (tworzenie,doskonalenie dokumentacji procesowej i systemowej oraz utrzymywanie jej ciągłej aktualności i przydatności, przestrzeganie przepisów BHP i ochrony środowiska (segregowanie odpadów, zapobieganie wyciekom, postępowanie zgodnie z procedurami, procesami, instrukcjami obowiązującymi w fabryce).

Wymagania Kwalifikacyjne:

Niezbędne:

 • Wykształcenie zawodowe
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność posługiwania się dokumentacją konstrukcyjną, technologiczną i eksploatacyjną
 • Wysoka dyspozycyjność, wyjazdy na terenie Polski
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posługiwanie się narzędziami i oprzyrządowaniem technologicznym
 • Wiedza z zakresu elektryki/ hydrauliki siłowej oraz mechanik
 • Szczególne umiejętności/kompetencje wynikające z potrzeb stanowiska

Pożądane:

 • Minimum 4-o letnie doświadczenie na stanowisku związanym z naprawą lub budową maszyn i pojazdów (np. wózki widłowe lub maszyny budowlane)
 • Uprawnienia do konserwacji Urządzeń Transportu Bliskiego UDT i/lub TDT
 • Umiejętność konserwacji urządzeń mechanicznych 
 • Znajomość j. angielskiego w zakresie czytania dokumentacji technicznej urządzeń

 

Kalmar is part of Cargotec

Kalmar offers the widest range of cargo handling solutions and services to ports, terminals, distribution centres and to the heavy industry. Kalmar is the industry forerunner in terminal automation and in energy efficient container handling, with one in four container movements around the globe being handled by a Kalmar solution. Through its extensive product portfolio, global service network and ability to enable a seamless integration of different terminal processes, Kalmar improves the efficiency of every move. www.kalmarglobal.com

 

Kalmar is part of Cargotec. Cargotec's (Nasdaq Helsinki: CGCBV) sales in 2020 totalled approximately EUR 3.3 billion and it employs around 11,500 people. www.cargotec.com