Loading...
Share this Job
Business:  Hiab
Job Function:  Logistics
Location: 

Stargard, PL

Warehouse Processes Engineer

As pioneers and global leader, Hiab is ambitious to write forward our success story, inspiring and shaping our industry. The world in which we operate with our class-leading products, intelligent services and innovative digital solutions is constantly changing.

Cel stanowiska

Nadzorowanie pracy magazynu, procesów przyjęcia materiału, magazynowania oraz wewnętrznego przepływu materiałów w HIAB MAU Stargard.

Podstawowe obowiązki i zakres odpowiedzialności

Zakres odpowiedzialności na stanowisku kierowniczym
Wyznaczanie celów i organizację pracy podległych pracowników oraz zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji wyznaczonych celów,
Rozwój kompetencji podległych pracowników, regularne przeprowadzanie rozmów PDP
Dbałość o mienie firmy,
Nadzór nad podległymi pracownikami szczególnie w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska, regulaminów, wartości, polityk i Kodeksu Etycznego Cargotec,
Prowadzenie instruktaży stanowiskowych dla podległych pracowników ze szczególnym uwzględnieniem aspektów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków na podległych stanowiskach pracy oraz dbanie o profilaktykę w zakresie BHP,
Tworzenie i aktualizacja opisów stanowisk pracy podległych pracowników,
Dbałość o ciągłe doskonalenie ZSZ (doskonalenie dokumentacji procesowej i systemowej oraz utrzymanie jej ciągłej aktualności i przydatności),
Podstawowe  zadania i obowiązki
Przestrzeganie procedur oraz instrukcji systemowych,
Pełnienie zastępstwa w obowiązkach za Managera Magazynu,
Dbałość o praktyczną realizację misji, wartości i polityki Cargotec,
Nadzór nad przestrzeganiem standardów pracy przez podległy zespół,
Budowanie i rozwijanie podległego zespołu i każdego z podwładnych,
Prowadzenie i analizowanie wskaźników logistycznych KPI w podległych obszarach,
Zarządzanie nowymi projektami w obszarze magazynu.
Nadzór nad procesami magazynowymi, w tym w szczególności:
Przyjmowanie komponentów do magazynu,
Składowanie komponentów,
Transfer międzymagazynowy,
Kontrola zgodności dostaw, 
Raportowanie,
Planowanie i przeprowadzanie inwentaryzacji ciągłej oraz cyklicznej,
Rozliczanie inwentaryzacji,
Dostarczanie materiału na linie produkcyjne zgodnie z wymaganiami działu produkcji.
Nadzór nad efektywnością procesów magazynowych,
Udoskonalanie procesów magazynowych,  poszukiwanie nowych i bardziej efektywnych rozwiązań,
Zarządzanie strukturą organizacyjną w magazynie, w tym: 
Rekrutowanie i szkolenie nowych pracowników,
Bieżące szkolenie zatrudnionych pracowników.    
Reprezentowanie magazynu na spotkanich wewnątrz i poza firmą,
Przygotowanie niezbędnych środków i narzędzi pracy dla podległych pracowników,
Nadzór nad dokumentacja magazynową,
Przestrzeganie regulaminów i zasad obowiązujących w Cargotec, w szczególności przepisów BHP oraz procedur i zapisów ZSZ,
Obowiązek stosowania się do poleceń przełożonego, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę,
Obowiązek wykonywania pracy sumiennie i starannie

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

Wykształcenie
Średnie 


Doświadczenie
Minimum 1 rok doświadczenia w kierowaniu pracą magazynu.

 

Kompetencje I umiejętności

Umiejętność motywowania i kierowania pracownikami, 
Umiejętność podejmowania decyzji,
Umiejętność pracy w zespole,
Komunikatywność,
Kreatywność,
Zdolności organizacyjne,
Umiejętność pracy w zespole i nastawienie na klienta,
Umiejętności prowadzenia projektów,
Dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office,
Znajomość przepisów i zasad BHP, P. Poż oraz OŚ,

 

Umiejętności lingwistyczne
Komunikatywna znajomość języka angielskiego

 

Hiab is part of Cargotec

Hiab is the world's leading provider of on-road load handling equipment, intelligent services and digitally connected solutions. As the industry pioneer, Hiab's more than 3,300 employees worldwide focus on our commitment to increase efficiency in our customers' businesses and to shape the future of intelligent load handling.

 

Hiab's offering encompasses class-leading load-handling equipment, including HIAB loader cranes, LOGLIFT and JONSERED forestry and recycling cranes, MOFFETT truck mounted forklifts, MULTILIFT demountables, and tail lifts under the ZEPRO, DEL, and WALTCO fabrands. Hiab's ProCareTM service, award-winning HiVisionTM crane control system, and HiConnectTM platform demonstrate our constant drive to provide intelligent services and connected solutions that add value to our customers. www.hiab.com

 

Hiab is part of Cargotec. Cargotec's (Nasdaq Helsinki: CGCBV) sales in 2020 totalled approximately EUR 3.3 billion and it employs around 11,500 people. www.cargotec.com