Loading...
Share this Job
Business:  Hiab
Job Function:  Operations / Assembly
Location: 

Stargard, PL

Tester 1

Cel stanowiska i zakres pracy:

Montaż i testowanie urządzeń produkowanych przez Hiab MAU Stargard
Podstawowe obowiązki:

Montaż i testowanie urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczną,
Dbanie o zapewnienie wysokiej jakości montowanych i testowanych urządzeń zgodnie z wymaganiami Klienta,
Zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywanej pracy oraz przekazywanie jej innym,
Ciągła poprawa oraz optymalizacja montażu i testowania produkowanych maszyn,
Dobór metod oraz narzędzi wykorzystywanych do montażu i testowania maszyn,
Pomoc przy tworzeniu (poprawianiu) dokumentacji technicznej i instrukcji stanowiskowych, 
Jeśli jest powołany/powołana do zespołu operacyjnego (tzw. SWAT team) w pierwszej kolejności realizuje zadania tego zespołu,
Przestrzeganie regulaminów i zasad obowiązujących w Cargotec, w szczególności przepisów BHP oraz procedur i zapisów ZSZ,
Obowiązek stosowania się do poleceń przełożonego, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę,
Obowiązek wykonywania pracy sumiennie i starannie.

Wymagania:

Umiejętność posługiwania się dokumentacją konstrukcyjną, technologiczną i eksploatacyjną 

Kompleksowa znajmość procedur testowych

Umiejętność pracy w zespole

Posługiwanie się narzędziami i oprzyrządowaniem technologicznym

Praktyczna wiedza z zakresu pneumatyki, hydrauliki, mechaniki i elektroniki

Szczególne umiejętności/kompetencje wynikające z potrzeb procesu produkcyjnego