Loading...
Share this Job
Business:  Hiab
Job Function:  Operations / Assembly
Location: 

Stargard, PL

Team Leader

As pioneers and global leader, Hiab is ambitious to write forward our success story, inspiring and shaping our industry. The world in which we operate with our class-leading products, intelligent services and innovative digital solutions is constantly changing.

Cel stanowiska

Realizacja celów wynikających z Polityki Zarządzania (kaskadowane od Kierownika Produkcji) oraz systematyczny rozwój podległego obszaru.

Podstawowe obowiązki i zakres odpowiedzialności:

Zakres odpowiedzialności na stanowisku Lidera:

 • Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków na podległych stanowiskach pracy w obszarze swojej Brygady oraz dbanie o profilaktykę w zakresie BHP,
 • Zapewnienie realizacji wyników pracy zgodnie z oczekiwaniami SQCDP:
 • Realizacja celów w zakresie bezpieczeństwa pracy,
 • Realizacja celów w zakresie jakości produkowanych wyrobów,
 • Realziacja celów w zakresie dostaw do Klienta,
 • Realizacja celów w zakresie kosztowym.
 • Zapewnienie realizacji wyników pracy zgodnie z poniższymi oczekiwaniami:
 • Redukcja poziomu absencji,
 • Wzrost wdrożonych wniosków racjonalizatorskich,
 • 5S,
 • Redukcja strat produkcyjnych.
 • Organizację pracy podległych Operatorów oraz zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji wyznaczonych celów,
 • Rozwój kompetencji podległych pracowników zgodnie z przyjętymi standardami firmy, regularne przeprowadzanie rozmów PDP, regularne spotkania 1:1, praca z przewodnikiem rozwoju Lidera,
 • Utrzymanie Standaryzacji Pracy w podległym obszarze poprzez codzienny jej przegląd i informację zwrotną do Operatorów,
 • Rozwój obszaru oraz kultury pracy w oparciu o program Gemba Leadership w tym wdrażanie i utrzymanie poznanych narzędzi lub metodologii,
 • Dbałość o mienie firmy,
 • Nadzór nad podległymi pracownikami szczególnie w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska, regulaminów, wartości, polityk i Kodeksu Etycznego Cargotec,
 • Prowadzenie instruktaży stanowiskowych dla podległych pracowników ze szczególnym uwzględnieniem aspektów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
 • Dbałość o ciągłe doskonalenie ZSZ (doskonalenie dokumentacji procesowej i systemowej oraz utrzymanie jej ciągłej aktualności i przydatności).

Podstawowe  zadania i obowiązki:

 • Systematyczne audytowanie obszarów pod kątem BHP, wpisy do piramidy bezpieczeństwa w zakresie obserwowanych ryzyk oraz wdrażanie zdefiniowanych działań, realizacja zadań zdefiniowanych przez Kierownika, a wynikających z HSS (Hiab Safety Score),
 • Systematyczne monitorowanie wyników pracy poprzez wizualizację i wykresy śledzenia dziennego w zakresie SQCDP (BHP, Jakość, Koszty, Dostawy, Usprawnienia) oraz podejmowanie działań w przypadku odchyleń od zdefiniowanego celu,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi jako narzędzie niezbędne do realizacji celów,
 • Skuteczna komunikacja w zakresie kaskadowania celów oraz egzekwowania wyników pracy od Operatorów,
 • Codzienny przegląd przestrzegania Standaryzacji Pracy i zapewnienie jej utrzymania oraz zgłaszania potrzeb dotyczących ich aktualizacji,
 • Zapewnienie potrzeb dla Operatorów w zakresie wdrożenia i utrzymania kultury wynikającej z Gemba Leadership,
 • Reagowanie na brak dbania o mienie firmy w tym obowiązek poinformawania przełożonego,
 • Zapewnienie przestrzegania wszelkich standardów organizacyjnych wynikających z regulaminów, kodeksów, wartości, polityk,
 • Nadzór nad powierzoną dokumentacją i systematyczne szkolenia w jej zakresie swojego zespołu,
 • Aktywne uczestnictwo w zespołach interdyscyplinarnych,
 • Obowiązek stosowania się do poleceniem przełożonego, które dotyczą pracy jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa pracy lub umową o pracę,
 • Obowiązek wykonywania pracy sumiennie i starannie.

Wymagania Kwalifikacyjne

Wykształcenie

 • Zawodowe

    
Kompetencje I umiejętności

 • Zdolności maunalne, 
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Zdolności przywódcze,
 • Solidność, 
 • Dokładność, 
 • Nastawienie na jakość.
   

 

Hiab is part of Cargotec

Hiab is the world's leading provider of on-road load handling equipment, intelligent services and digitally connected solutions. As the industry pioneer, Hiab's more than 3,300 employees worldwide focus on our commitment to increase efficiency in our customers' businesses and to shape the future of intelligent load handling.

 

Hiab's offering encompasses class-leading load-handling equipment, including HIAB loader cranes, LOGLIFT and JONSERED forestry and recycling cranes, MOFFETT truck mounted forklifts, MULTILIFT demountables, and tail lifts under the ZEPRO, DEL, and WALTCO fabrands. Hiab's ProCareTM service, award-winning HiVisionTM crane control system, and HiConnectTM platform demonstrate our constant drive to provide intelligent services and connected solutions that add value to our customers. www.hiab.com

 

Hiab is part of Cargotec. Cargotec's (Nasdaq Helsinki: CGCBV) sales in 2020 totalled approximately EUR 3.3 billion and it employs around 11,500 people. www.cargotec.com