Loading...
Share this Job
Business:  Hiab
Job Function:  Operations / Assembly
Location: 

Stargard, PL

Team Leader

Cel stanowiska i zakres pracy:

Realizacja celów wynikających z Polityki Zarządzania (kaskadowane od Kierownika Produkcji) oraz systematyczny rozwój podległego obszaru.

Systematyczne audytowanie obszarów pod kątem BHP, wpisy do piramidy bezpieczeństwa w zakresie obserwowanych ryzyk oraz wdrażanie zdefiniowanych działań, realizacja zadań zdefiniowanych przez Kierownika, a wynikających z HSS (Hiab Safety Score),
Systematyczne monitorowanie wyników pracy poprzez wizualizację i wykresy śledzenia dziennego w zakresie SQCDP (BHP, Jakość, Koszty, Dostawy, Usprawnienia) oraz podejmowanie działań w przypadku odchyleń od zdefiniowanego celu,
Zarządzanie zasobami ludzkimi jako narzędzie niezbędne do realizacji celów,
Skuteczna komunikacja w zakresie kaskadowania celów oraz egzekwowania wyników pracy od Operatorów,
Codzienny przegląd przestrzegania Standaryzacji Pracy i zapewnienie jej utrzymania oraz zgłaszania potrzeb dotyczących ich aktualizacji,
Zapewnienie potrzeb dla Operatorów w zakresie wdrożenia i utrzymania kultury wynikającej z Gemba Leadership,
Reagowanie na brak dbania o mienie firmy w tym obowiązek poinformawania przełożonego,
Zapewnienie przestrzegania wszelkich standardów organizacyjnych wynikających z regulaminów, kodeksów, wartości, polityk,
Nadzór nad powierzoną dokumentacją i systematyczne szkolenia w jej zakresie swojego zespołu,
Aktywne uczestnictwo w zespołach interdyscyplinarnych,
Obowiązek stosowania się do poleceniem przełożonego, które dotyczą pracy jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa pracy lub umową o pracę,
Obowiązek wykonywania pracy sumiennie i starannie.
 

Zakres odpowiedzialności:

Zakres odpowiedzialności na stanowisku Lidera:
Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków na podległych stanowiskach pracy w obszarze swojej Brygady oraz dbanie o profilaktykę w zakresie BHP,
Zapewnienie realizacji wyników pracy zgodnie z oczekiwaniami SQCDP:
Realizacja celów w zakresie bezpieczeństwa pracy,
Realizacja celów w zakresie jakości produkowanych wyrobów,
Realziacja celów w zakresie dostaw do Klienta,
Realizacja celów w zakresie kosztowym.
Zapewnienie realizacji wyników pracy zgodnie z poniższymi oczekiwaniami:
Redukcja poziomu absencji,
Wzrost wdrożonych wniosków racjonalizatorskich,
5S,
Redukcja strat produkcyjnych.
Organizację pracy podległych Operatorów oraz zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji wyznaczonych celów,
Rozwój kompetencji podległych pracowników zgodnie z przyjętymi standardami firmy, regularne przeprowadzanie rozmów PDP, regularne spotkania 1:1, praca z przewodnikiem rozwoju Lidera,
Utrzymanie Standaryzacji Pracy w podległym obszarze poprzez codzienny jej przegląd i informację zwrotną do Operatorów,
Rozwój obszaru oraz kultury pracy w oparciu o program Gemba Leadership w tym wdrażanie i utrzymanie poznanych narzędzi lub metodologii,
Dbałość o mienie firmy,
Nadzór nad podległymi pracownikami szczególnie w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska, regulaminów, wartości, polityk i Kodeksu Etycznego Cargotec,
Prowadzenie instruktaży stanowiskowych dla podległych pracowników ze szczególnym uwzględnieniem aspektów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
Dbałość o ciągłe doskonalenie ZSZ (doskonalenie dokumentacji procesowej i systemowej oraz utrzymanie jej ciągłej aktualności i przydatności).
 

Wymagania:

Zdolności maunalne, 
Umiejętność pracy w zespole,
Zdolności przywódcze,
Solidność, 
Dokładność, 
Nastawienie na jakość.

Interested to join?