Share this Job
Business:  Hiab
Job Function:  Service
Location: 

Ozarow Mazowiecki, PL

Technician

Cel stanowiska

1) wykonywanie przegladów i napraw urządzeń zgodnie z wymogami dokumentacji technicznej w celuzabezpieczenia ich bezawaryjnej pracy;
2) analiza błędów i usterek w celu eliminowania ich wystąpienia;
3) instalacja nowych urządzeń;
4) wstepna selekcja części i podzespołów do regeneracji i wymiany;
5) minimum raz w miesiącu ( ostani tydzień miesiaca) rozliczanie sie z części zamiennych wymienianych wramach gwarancji;
6) rzetelne wypełnianie raportów pracy odnosnie prac przeglądowych i naprawczych urządzeń
7) utrzymanie we właściwym stanie technicznym przynależnych maszyn, urządzeń, instalacji i narzędzi;
8) utrzymanie w czystości stanowisk pracy;
9) diagnostyka urządzeń, narzędzi i elektronarzędzi mająca na celu rozpoznanie stopnia ich zużycia;
10) korzystanie z pojazdów słuzbowych zgodnie z zaleceniami kierownika serwisu;
11) wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego w zakresie spraw związanychdziałalnością serwisu

Do sukcesu przyda Ci się:

Wykształcenie :

  • zawodowe,

 

Doświadczenie :

  • mile widziane na stanowisku mechanik-serwisant,

 

Możliwość zatrudnienia bezpośrednio po ukończeniu szkoły o profilu mechanik lub spawacz lub ślusarz