Share this Job
Business:  Hiab
Job Function:  Service
Location: 

Ozarow Mazowiecki, PL

Service technician

Cel stanowiska

1) wykonywanie przegladów i napraw urządzeń zgodnie z wymogami dokumentacji technicznej w celu zabezpieczenia ich bezawaryjnej pracy;

2) analiza błędów i usterek w celu eliminowania ich wystąpienia;

3) instalacja nowych urządzeń;

4) wstepna selekcja części i podzespołów do regeneracji i wymiany;

5) minimum raz w miesiącu ( ostani tydzień miesiaca) rozliczanie sie z części zamiennych wymienianych w ramach gwarancji;

6) rzetelne wypełnianie raportów pracy odnosnie prac przeglądowych i naprawczych urządzeń

7) utrzymanie we właściwym stanie technicznym przynależnych maszyn, urządzeń, instalacji i narzędzi;

8) utrzymanie w czystości stanowisk pracy;

9) diagnostyka urządzeń, narzędzi i elektronarzędzi mająca na celu rozpoznanie stopnia ich zużycia;

10) korzystanie z pojazdów słuzbowych zgodnie z zaleceniami kierownika serwisu;

11) wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego w zakresie spraw związanych działalnością serwisu

Wymagania kwalifikacyjne

Wykształcenie : minimum zawodowe,

doświadczenie zawodowe: mile widziane na stanowisku mechanik-serwisant,

możliwość zatrudnienia bezpośrednio po ukończeniu szkoły o profilu mechanik lub spawacz lub ślusarz