Share this Job
Business:  Hiab
Job Function:  HR
Location: 

Meppel, NL

Local HR Advisor

As pioneers and global leader, Hiab is ambitious to write forward our success story, inspiring and shaping our industry. The world in which we operate with our class-leading products, intelligent services and innovative digital solutions is constantly changing.

 

Together, we keep everyday life moving to build a better tomorrow.

 

Together, we keep everyday life moving to build a better tomorrow

 

Mede ontwikkelen en uitvoering geven aan het HR beleid.
Adviseren van het Management over vraagstukken op het gebied van personeel en organisatie, evenals de behandeling, begeleiding en advisering van de (individuele) werknemers.
 

Main tasks and responsibilities

 

Beleidsvoorbereiding

 

 • Het mede ontwikkelen van het HR beleid zoals bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden, ziekteverzuimbeleid, werving, selectie en (organisatie) ontwikkeling.

 

Werving, selectie, en ontslag 

 

 • Is belast met werving, selectie en begeleiding van medewerkers.
 • Stelt in- en externe advertenties op. Voert sollicitatiegesprekken met kandidaten en Managers.
 • Geeft Managers advies bij de selectieprocedure.
 • Voert individuele arbeidsvoorwaardengesprekken.
 • Stelt individuele standaardarbeidsovereenkomsten op.
 • Volgt de nieuwe medewerkers in hun proeftijd door gesprekken met de betrokkenen en leidinggevenden.
 • Handelt individuele aanvragen tot ontslag op eigen verzoek af.
 • Behandelt de ontslagprocedures bij reorganisatie.

 

Bewaking arbeidsvoorwaarden

 

 • Geeft uitvoering aan de vastgestelde arbeidsvoorwaarden, Cao-bepalingen en interne regelingen.
 • Ziet toe op een uniforme toepassing, alsook verwerking en adviseert het Management in deze zaken.

 

Begeleiding

 

 • Behandelt personeelsproblemen op het sociale vlak, op verzoek van betrokkenen, afdelingsleiding of op grond van eigen waarneming.
 • Begeleid de individuele werknemer op het gebied van loopbaanbegeleiding.
 • Overlegt met de arts van de Arbodienst of neemt interne maatregelen om de integratie van de werknemer in het arbeidsproces te kunnen bevorderen.(Wet Poortwachter)
 • Signaleert ontwikkelingen en omstandigheden in de samenwerking tussen werknemers onderling en/of werknemers en leidinggevende die de werkprocessen en communicatie beinvloeden. 

 

Opleiding & Scholing

 

 • Vaststellen van de opleidingsbehoefte.
 • Voorstellen doen ten aanzien van de te volgen opleidingen.
 • Adviseren van het Management en individuele werknemers ten aanzien van de te volgen opleidingen.
   

What you’ll need to succeed

 

Kennis


•    Grondslagen van het personeelsbeleid;
•    Arbeidswetgeving en van de voor de onderneming geldende Cao en de daaruit voortvloeiende arbeidsvoorwaarden/pensioenregeling, evenals de interne regelingen;
•    Sociale wetgeving, evenals de sociale instanties, organisaties en instellingen, zoals UWV en Arbo;
•    Arbeidsmarkt, maatschappelijke – en intermenselijke verhoudingen;
•    Systemen en technieken ten aanzien van functiewaardering, selectie, personeelsbeoordeling, loopbaanbegeleiding en dergelijke;
•    Doelstelling, beleid en organisatie van de onderneming, evenals het productieproces om informatie te verschaffen aan aspirant medewerkers;
•    Verschillende culturen van de werknemers;
•    Gespreks- en adviseringstechnieken;
•    Geautomatiseerde administratieve gegevensverwerking (Prinsys, Baan, e.d.) op de personeelsafdeling;
•    Engelse taal voor het lezen van mails, e.d.

 

Handvaardigheid


•    Het hanteren van een toetsenbord van een PC voor het raadplegen van informatie en het maken van rapporten en documenten.

 

Bevoegdheden


•    Werving en selectie van nieuw personeel in overleg met Management;
•    Adequate en uniforme toepassing van arbeidsvoorwaarden voor nieuw personeel in overleg met de desbetreffende Manager;
•    Afhandelen van ontslagverzoeken op eigen verzoek;
•    Neemt initiatieven op HR gebied binnen de kaders van het door de Country HR Manager gestelde beleid;
•    Bepaalt de volgorde van de werkzaamheden en het tijdstip waarop anderen moeten worden ingelicht of geraadpleegd, hetgeen afhankelijk is van situatie, onderwerp en/of project;
•    Behandelen van individuele personeelsproblemen;
•    Knelpunten op het vlak van arbeidsvoorwaarden, interne regelingen, arbeidsomstandigheden, veiligheid, organisatie, samenwerking, signaleren en het doen van voorstellen om te komen tot  oplossingen aan de Country HR Manager;
•    Opleidingstrajecten voor groepen en/of individuele werknemers in overleg met de betreffende Manager.

 

Verantwoordelijkheid


•    Up-to-date blijven van arbeidsvoorwaarden en interne regelingen;
•    Adequate en uniforme toepassingen van wetgeving en van de in de onderneming geldende arbeidsvoorwaarden en regelingen, zoals het personeelsbeoordelingssysteem, het functiewaarderingssysteem en de loopbaanbegeleidingstrajecten;
•    Voorbereiding, juiste afstemming en uitvoering van het personeelsbeleid;
•    Correcte personeelsbezetting door gerichte werving en selectie in samenwerking met Managers;
•    Toezien op naleving van de voorschriften en procedures.


 

You will be part of

 

We offer you a position in a global organisation where you are challenged with interesting and diverse tasks. These tasks will provide a great opportunity for you to grow professionally.

Interested to join?

 

Hiab is part of Cargotec

Hiab is the world's leading provider of on-road load handling equipment, intelligent services and digitally connected solutions. As the industry pioneer, Hiab's more than 3,300 employees worldwide focus on our commitment to increase efficiency in our customers' businesses and to shape the future of intelligent load handling.

 

Hiab's offering encompasses class-leading load-handling equipment, including HIAB loader cranes, LOGLIFT and JONSERED forestry and recycling cranes, MOFFETT truck mounted forklifts, MULTILIFT demountables, and tail lifts under the ZEPRO, DEL, and WALTCO fabrands. Hiab's ProCareTM service, award-winning HiVisionTM crane control system, and HiConnectTM platform demonstrate our constant drive to provide intelligent services and connected solutions that add value to our customers. www.hiab.com

 

Hiab is part of Cargotec. Cargotec's (Nasdaq Helsinki: CGCBV) sales in 2021 totalled approximately EUR 3.3 billion and it employs around 11,500 people. www.cargotec.com